Lokalita

Projekt „BNB BYTOVÉ DOMY BÁNOVCE“ je situovaný v pokojnej časti mesta Bánovce nad Bebravou, v lokalite „Dubnička“ s krásnou panorámou a výhľadom na okolitú prírodu. Výhodou je dostupná občianska vybavenosť – základná škola, materská škola, základná umelecká škola, detské ihrisko, športoviská, pošta, obchody, v blízkosti letné termálne kúpalisko Pažiť, vodná nádrž Prusy.

Územie v plnom rozsahu spĺňa všetky predpoklady zamýšľanej funkčnosti  využitia územia podľa ÚPI mesta Bánovce nad Bebravou  -  bytová výstavba.